عیب یابی کابل های فشار قوی

عیب یابی کابل های 20 کیلوولت و33 کیلوولت و 63 کیلوولت و تا 132 کیلوولت توسط تیم تخصصی نیکان تکنیک انجام می شود.

عیب یابی کابل های روغنی در تهران و تمامی شهرستان ها انجام می شود.

عیب یابی کابل های روغنی و کابل های فشارقوی به دلیل زمان بر بودن و سخت تر بودن پروسه عیب یابی آنها دارای هزینه خدماتی بالاتر نسبت به کابل های فشار ضعیف می باشد.

تجهیزات غیر مخرب برای عیب یابی صحیح این نوع از کابل ها بسیار دارای اهمیت می باشد که تیم تخصصی نیکان تکنیک از تجهیزات استاندارد و بروز ساخت آلمان استفاده می کند.