اندازه گیری مقاومت چاه ارت

شرکت نیکان تکنیک توسط تجهیزات دقیق و کالیبره شده اندازه گیری خدمات تست و اندازه گیریر مقاومت اهمی انواع چاه ارت را انجام میدهدو پس از انجام تست چاه ارت گواهی معتبر آن صادر می شود.

سیستم earth ارت به معنی زمین و به سیستم اتصال زمین می گویند.  برای جلوگیری از برق گرفتگی باید هر جریان الکتریکی به زمین اتصال پیدا کند و به این عمل سیستم ارت یا چاه ارت می گویند.

سیستم ارت در زمان اتصالی در مدار یا نشت جریان، از انسان و دستگاه‌ها محافظت می‌نماید. هدف از اجرای چاه ارت برای این است که هریک از سیم های فاز یا نول به بدنه دستگاه اگر اتصالی کرد یا مدار الکتریکی دچار نشتی جریان شد بتوانیم این نشتی را توسط سیم ارت به زمین انتقال دهیم و از برق گرفتگی و خرابی دستگاه ها جلوگیری نماییم. گاهی مشاهده می شود که اشتباها بدن مصرف کننده های خانگی را به لوله های آهنی آب یا گاز یا حتی به اسکلت

ساختما ن اتصال می دهند که بسیار خطرناک و کشنده می باشد. در زمان اتصال کامل سیم های فاز به سیم ارت، فیوز مربوط به آن فاز عمل نموده و جریان را قطع می کند و زمانی که اتصال کامل سیم نول به سیم ارت اگر مدار ارتينگ داراي فيوز محافظ جان (FI ) باشد، اين فيوز از ۳۰ ميلي آمپر نشتي جريان به بالا را قطع مي کند و باعث قطع کامل جريان فاز و نول مي شود.

امروزه از سیستم ارتینگ در موارد زیادی در ساختمان ها و مکان های مختلف که برق دارند استفاده می شود و حتی در سیستم های مخابراتی و تلگراف نیز برای جلوگیری از نویز در شبکه بسیار استفاده می شود و همچنین در سیستم های انتقال برق که حتما و ضروری است که از سیستم ارت استفاده شود.

در زمان های قدیم سیستم ارت یا اتصال به زمین عملا استفاده ای نمی شد و بخاطر همین برق گرفتگی و صدمه های ناشی از آن بسیار زیاد و جبران ناپذیر بود. بخاطر همین علت اصلی اجرای سیستم ارتینگ برای جلوگیری از برق گرفتگی و خطرهای آن است. اولین بار نیز در کشور انگلیس از این سیستم استفاده و بسیار

فراگیر شد. چاه ارت باید به صورت اصولی حفر شود و سیم ارت نیز در آن قرار گیرد تا در مواقع اتصالی خطری کسی را تهدید نکند.