• بعد از برآورد هزینه عیب یابی و صدور پیش فاکتور ، کل مبلغ می‌بایست قبل از حضور تیم عیب یاب پرداخت شود( این مورد ضروری بوده و امکان حضور تیم عیب یاب بدون پرداخت کل مبلغ وجود ندارد )
  • پیمانکاران محترم و شرکت های خصوصی و اشخاص می‌بایست قبل از حضور تیم عیب یاب کل مبلغ را واریز نمایند.
  • سازمان های نظامی و دولتی از این مورد مستثنی هستند و تسویه حساب بلافاصله بعد از مشخص شدن عیب کابل در محل انجام می‌شود.
  • حفاری به عهده کارفرما می‌باشد و حتما باید در حضور تیم عیب یابی، حفاری انجام شود تا نقطه معیوب کابل مشخص شود و درصورتی که در حضور تیم عیب یاب و حداکثر تا 1 ساعت بعد از آن حفاری انجام نشود، تیم عیب یاب نقطه حدودی را علامت زده و تعهدی بابت تحویل نقطه دقیق ندارد.
  • در صورتی که حفاری در همان روز در حضور تیم عیب یاب انجام نشود برای حضور مجدد تیم عیب یاب، هزینه مجدد اخذ می‌شود.
  • ترمیم و مفصل بندی کابل به عهده کارفرما می باشد و تیم عیب یاب فقط نقطه مورد نظر را مشخص می کند. در صورت نیاز به مفصل بندی کابل توسط تیم عیب یاب، هزینه آن برآورد شده و به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد.
  • در صورتی که متراژ اعلام شده کابل بیش از 100متر با آنچه که در برآورد هزینه اظهار شده است، تفاوت داشته باشد، هزینه عیب یابی 20% اضافه خواهد شد.
  • درصورتی که مسیر دقیق کابل مشخص نباشد، هزینه مسیریابی به آن اضافه می شود. منظور از مسیر دقیق کابل ( دانستن مسیر کابل با حداکثر 1 متر اختلاف )
  • در صورتی که نقطه عیب کابل به دلایل مختلف از جمله عدم مشخص بودن مسیر صحیح کابل یا عمق بیش از 5 متر کابل، نفوذ آب به درون کابل و …. پیدا نشود، کل مبلغ واریز شده منهای هزینه ایاب ذهاب پرسنل عودت داده می شود.