بعد از برآورد هزینه عیب یابی و صدور پیش فاکتور کل هزینه عیب یابی می بایست قبل از حضور تیم عیب یاب پرداخت شود

پیمانکاران محترم و اشخاص می بایست قبل از حضور تیم عیب یاب کل هزینه را واریز نمایند.

ارگان های نظامی و دولتی از این مورد مستثنی هستند و تسویه حساب بعد از مشخص شدن عیب کابل در محل انجام می شود.

در صورتی که نقطه عیب کابل به دلایل مختلف از جمله عمق بیش از 5 متر کابل، نفوذ آب به درون کابل و …. پیدا نشود، کل مبلغ واریز شده منهای هزینه ایاب ذهاب پرسنل عودت داده می شود.